White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop White Kentaro print flip-flop

White Kentaro print flip-flop

48 € 38 €

Flip-flop with multicolor Kentaro print on a white background, white logo straps. Sole with Logo Chimo.