White nylon Bimba Ola print cap White nylon Bimba Ola print cap

White nylon Bimba Ola print cap

55 € 33 €

Nylon bucket hat in white with Bimba Ola print. Model customized with metallic logo.