Lilac Pitón print T-shirt Lilac Pitón print T-shirt Lilac Pitón print T-shirt Lilac Pitón print T-shirt Lilac Pitón print T-shirt Lilac Pitón print T-shirt

Lilac Pitón print T-shirt

80 €

T-shirt with Pitón print in lilac. Fitted model, long sleeves and a high neck.