POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

  • 1. RESPONSABLE
  • 2. FINALITATS
  • 3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
  • 4. LEGITIMACIÓ
  • 5. DESTINATARIS
  • 6. DRETS
  • 7. POLÍTICA DE COOKIES

1. RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: BIMBA Y LOLA, SL (d’ara endavant, “Bimba & Lola”)
Adr. postal: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nau D13 (36315 – Vigo – Espanya)
Telèfon: (+34) [900670502]
Adreça electrònica: lopd@bimbaylola.com

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades, així com qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, us informem que a Bimba & Lola sol·licitem les dades que resulten estrictament necessàries per a l'execució de les finalitats següents:

(1) Tramitar la vostra alta com a client i gestionar el procés de compra.
(2) Enviament de comunicacions comercials sobre els productes de Bimba & Lola (correus electrònics, trucades telefòniques, SMS, notificacions automàtiques, correu ordinari, etc.).
(3) Elaboració de perfils comercials partint de la informació obtinguda de fonts internes i externes, amb la finalitat de remetre-us publicitat personalitzada i analitzar el vostre comportament de compra.
(4) Prevenció d'abusos i fraus (activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, entre d'altres).
(5) Cessió de dades a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials), sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
(6) Gestió del nostre servei telefònic d'atenció al client, en el qual les converses podran ser enregistrades per tal d'atendre les consultes i sol·licituds efectuades, i també per garantir-ne la qualitat.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, siguin necessàries per complir la finalitat per a la qual van ser obtingudes o en sol·liciteu la supressió, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?
Les bases legals per al tractament de les vostres dades personals corresponents a cadascuna de les finalitats (1) a (5) incloses en l'apartat 2 anterior (“Finalitats”) són les següents:

Finalitat (1): l'execució d'un contracte amb Bimba & Lola en relació amb la compra de productes.
Finalitat (2): consentiment exprés atorgat a Bimba & Lola en el moment de la recollida de les vostres dades personals.
Finalitat (3): consentiment exprés atorgat a Bimba & Lola en el moment de la recollida de les vostres dades personals en relació amb l'elaboració de perfils basada en fonts externes i la satisfacció d'un interès legítim perseguit per Bimba & Lola en relació amb l'elaboració de perfils basada en fonts internes.
Finalitats (4) i (5): el compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació a Bimba & Lola.
Finalitat (6): (i) L'execució d'un contracte entre el client i Bimba & Lola quan la consulta o sol·licitud estiguin relacionades amb productes adquirits a Bimba & Lola (estat d'una comanda, devolucions, etc.) i (ii) l'interès legítim de Bimba & Lola a atendre i resoldre consultes o sol·licituds que no tinguin com a objecte compres fetes a Bimba & Lola.

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?
Les vostres dades personals podran ser accedides pels nostres proveïdors quan resulti necessari per a la correcta prestació dels serveis i execució de les finalitats per a les quals es van obtenir les dades. En aquest sentit, les vostres dades personals podran ser accedides per:
(i) empreses transportistes i de logística,
(ii) entitats financeres, de detecció i prevenció del frau,
(iii) proveïdors de serveis d'atenció al client,
(iv) prestadors de serveis tecnològics i d'analítica,
(v) proveïdors de publicitat i màrqueting digital que, en determinats casos, podran actuar com a corresponsables del tractament.

A més, les vostres dades també es podran cedir a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

6. DRETS

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals i com els podeu exercir?
Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En certes circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En certes circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, us podreu oposar al tractament de les vostres dades. BIMBA & LOLA deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu exercir qualsevol dels vostres drets, us podeu adreçar a nosaltres enviant una comunicació escrita a l'adreça electrònica lopd@bimbaylola.com o bé a la nostra adreça postal Bimba & Lola, SL, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nau D13 (36315 – Vigo – Espanya). En cas que tinguem dubtes raonables sobre la identitat del sol·licitant de l'exercici de drets, podrem sol·licitar que se'ns faciliti una còpia del document oficial que l'identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) per comprovar-ne la identitat.

Finalment, us informem que us podeu adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

7. POLÍTICA DE COOKIES

Navegación web (cookies)

El web www.bimbaylola.com (d’ara endavant, “bimbaylola.com”), titularitat de BIMBA Y LOLA, SL, utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar experiències de navegació i millorar els nostres serveis, les quals recullen informació sobre el seu ús. En compliment de les obligacions previstes a l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, aquesta Política de cookies té per finalitat facilitar informació sobre les cookies perquè pugueu decidir sobre la seva gestió i la utilització.

Cookies estrictament necessàries

Bimba & Lola utilitza cookies d'ús intern imprescindibles per al funcionament de bimbaylola.com, com per exemple, aquelles que permeten l'autenticació o el manteniment de la sessió de l'usuari registrat quan navega per la pàgina. La desactivació d'aquestes cookies impedeix el funcionament correcte d'algunes de les funcionalitats de bimbaylola.com:

- Cookies_Consent (Pop up d'acceptació de cookies)
- Dyndata (Carret de la compra)
- Store (Per conèixer el mercat al qual pertany la visita)
- Frontend, Frontend_cid (Registre d'usuari)
- Customer_Group (Grup al qual pertany l'usuari)

Cookies analítiques

Bimba & Lola utilitza cookies analítiques per recollir estadístiques sobre l'activitat de l'usuari a bimbaylola.com i l'activitat general de la pàgina. La informació recollida permet optimitzar la navegació pel web i garantir el millor servei a l'usuari:

SERVEI PROVEÏDOR MÉS INFORMACIÓ
GOOGLE ANALYTICS GOOGLE Enllaç
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Enllaç
YOUTUBE GOOGLE Enllaç

Cookies publicitàries

Són cookies emmagatzemades normalment per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que els usuaris visualitzen en accedir a bimbaylola.com. Aquestes cookies permeten mesurar l’efectivitat de les nostres campanyes en línia, proporcionar a l’usuari informació que pugui interessar-li i oferir-li continguts publicitaris adaptats a les seves preferències, com també limitar la quantitat d’impactes publicitaris que rep cada usuari:

SERVEI PROVEÏDOR MÉS INFORMACIÓ
DOBLECLICK GOOGLE Enllaç
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Enllaç
FACEBOOK FACEBOOK Enllaç

Cookies de xarxes socials

Algunes xarxes socials, com ara Facebook, o webs i serveis de tercers ofereixen als anunciants l'oportunitat de generar en els seus propis entorns audiències personalitzades dels usuaris d'aquestes xarxes, webs o serveis que visiten bimbaylola.com

Això permet impactar directament a aquests usuaris en l'entorn d'aquests tercers, oferint informació, promocions o continguts publicitaris que s'adaptin als interessos dels usuaris:

SERVEI PROVEÏDOR MÉS INFORMACIÓ
FACEBOOK FACEBOOK link
GOOGLE GOOGLE link
YOUTUBE GOOGLE link

Deshabilitació i eliminació de cookies.
L'usuari pot configurar el navegador per bloquejar-les i, si escau, eliminar-les. No obstant això, si seleccioneu aquesta configuració, potser no pugueu accedir a determinades parts de bimbaylola.com o no pugueu gaudir d'algun dels serveis de Bimba & Lola. Llevat que s'hagi ajustat la configuració del navegador de manera que rebutgi cookies, el sistema produirà cookies quan us connecteu a bimbaylola.com

Un usuari pot, en qualsevol moment, restringir, bloquejar o esborrar les cookies de bimbaylola.com. Per a això ha de modificar la configuració del navegador pel que fa a l'ús de cookies a través del menú “Preferències”, “Opcions” o “Eines” (el nom dels menús o el procediment per accedir a les opcions de cookies varien depenent del navegador utilitzat). Per a més informació sobre com configurar les cookies en els principals navegadors, us aconsellem que consulteu els enllaços següents:

- Internet Explorer: Enllaç
- Mozilla Firefox: esborrar cookies i bloquejar cookies.
- Google Chrome: Enllaç
- Opera: Enllaç
- Safari: Enllaç

Bimba & Lola, SLU es reserva el dret a modificar aquesta Política de cookies com a conseqüència d'un canvi normatiu o per un canvi en la configuració d'aquestes, per això recomanem revisar-la periòdicament amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.