PRIVACYBELEID

  • 1. VERANTWOORDELIJKHEDEN
  • 2. DOELEN
  • 3. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
  • 4. LEGITIMERING
  • 5. BEGUNSTIGDEN
  • 6. RECHTEN
  • 7. COOKIEBELEID

1. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Identiteit: Bimba & Lola, S.L. (hierna te noemen "Bimba & Lola")
Postadres: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13 (36315 – Vigo – Spanje)
Telefoon: (+34) 886 440 871
email: lopd@bimbaylola.com

2. DOELEN

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 inzake Algemene gegevensbescherming, evenals alle toepasselijke nationale wetgeving, informeren wij u dat wij bij Bimba & Lola alleen om de gegevens vragen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de volgende doeleinden:

(1) om je registratie als klant te verwerken en het aankoopproces te beheren.
(2) om commerciële berichten over de producten van Bimba & Lola (via e-mail, telefoon, sms, pushberichten, post, enz.) te sturen.
(3) voor het opstellen van commerciële profielen op basis van informatie afkomstig van interne en externe bronnen, met als doel je gepersonaliseerde advertenties te sturen en je koopgedrag te analyseren.
(4) ter preventie van misbruik en fraude (frauduleuze activiteiten, denial of service-aanvallen enz.).
(5) voor het verstrekken van gegevens aan openbare organen en (bestuurlijke of gerechtelijke) autoriteiten, indien vereist op grond van de wettelijke en statutaire bepalingen.
(6) Beheer van onze telefonische klantenservice, waarin de gesprekken kunnen worden opgenomen om de vragen en verzoeken te beantwoorden en om de kwaliteit ervan te garanderen.

3. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie, als ze nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verkregen, of u verzoekt om verwijdering ervan, evenals zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. LEGITIMERING

Op grond waarvan is de verwerking van persoonsgegevens gelegitimeerd?
De rechtsgrondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens overeenkomstig elk van de doeleinden (1) tot en met (5) die zijn opgenomen in deel 2 hierboven ("doeleinden") zijn de volgende:

Doel (1): De uitvoering van een contract met Bimba & Lola met betrekking tot de aankoop van producten.
Doel (2): Uitdrukkelijke toestemming verleend aan Bimba & Lola op het moment dat je persoonsgegevens worden verzameld.
Doel (3): Uitdrukkelijke toestemming verleend aan Bimba & Lola op het moment dat je persoonsgegevens worden verzameld in verband met het opstellen van profielen op basis van externe bronnen en de tegemoetkoming aan een door Bimba & Lola nagestreefd gerechtvaardigd belang in verband met het opstellen van profielen op basis van interne bronnen.
Doelen (4) en (5): De wettelijke kwijting van de verantwoordelijkheden die gelden voor Bimba & Lola.
Doel (6): (i) De uitvoering van een overeenkomt tussen de klant en Bimba & Lola wanneer de vraag of het verzoek betrekking heeft op producten die bij Bimba & Lola zijn gekocht (status van een bestelling, retouren enz.) en (ii) het legitieme belang van Bimba & Lola bij het behandelen en afwikkelen van vragen of verzoeken die geen verband houden met aankopen bij Bimba & Lola.

5. BEGUNSTIGDEN

Aan wie worden persoonsgegevens doorgegeven?
Uw persoonsgegevens kunnen door onze leveranciers worden geraadpleegd wanneer dit nodig is voor een correcte dienstverlening en uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. In die zin kunnen uw persoonsgegevens worden geraadpleegd door:
(i) transport- en logistieke bedrijven,
(ii) financiële instellingen, opsporings- en fraudepreventiediensten,
(iii) klantenservice,
(iv) leveranciers van technologische en analysediensten,
(v) aanbieders van advertenties en digitale marketing die, in bepaalde gevallen, kunnen optreden als medeverantwoordelijken voor gegevensverwerking.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan overheidsinstanties en bestuurlijke of gerechtelijke autoriteiten in die gevallen waarin een wettelijke norm dit bepaalt.

6. RECHTEN

Wat zijn je rechten wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt en hoe kun je deze uitoefenen?
Je hebt het recht op toegang tot je persoonsgegevens, om te verzoeken om correctie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering ervan, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde situaties kunt je een beperking van de verwerking van je gegevens aanvragen, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of onderbouwing van claims.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, kun je je verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Bimba & Lola zal je gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende wettelijke redenen, of om eventuele claims uit te oefenen of te onderbouwen.

Tevens kun je je recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen en de verleende toestemmingen op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking ervan.

Als je je rechten wilt uitoefenen, kunt je schrijven naar ons e-mailadres lopd@bimbaylola.com of ons postadres Bimba & Lola, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nave D13 (36315 – Vigo – Spanje). Het verzoek om je rechten uit te oefenen moet vergezeld gaan van een kopie van een officieel document waarmee je je kunt identificeren (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort).

Als je je rechten wilt uitoefenen, kunt je schrijven naar ons e-mailadres lopd@bimbaylola.com of ons postadres Bimba & Lola, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nave D13 (36315 – Vigo – Spanje). In het geval dat we redelijke twijfels hebben over de identiteit van de aanvrager van de uitoefening van rechten, kunnen we vragen om ons een kopie te bezorgen van een officieel document dat hem/haar identificeert (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort) om de identiteit van de aanvrager na te gaan.

7. COOKIEBELEID

Navigeren op internet (cookies)

Deze website (hierna te noemen "bimbaylola.com"), eigendom van Bimba & Lola S.L., gebruikt eigen cookies en cookies van derden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, om jouw browse-ervaring en onze service te verbeteren. In overeenstemming met de verplichtingen uiteengezet in artikel 22, tweede alinea, van wet 34/2002, de Information Society and Electronic Commerce Services Act van 11 juli is het doel van dit Cookiebeleid het verstrekken van informatie over deze cookies, zodat je kunt beslissen over het beheer en het gebruik ervan.

Strikt noodzakelijke cookies

Bimba & Lola gebruikt essentiële cookies voor intern gebruik voor de werking van bimbaylola.com, inclusief cookies die verificatie of het behoud van de sessie van de geregistreerde gebruiker mogelijk maken tijdens het navigeren op de website. Het uitschakelen van deze cookies heeft tot gevolg dat sommige functies op bimbaylola.com minder goed werken:

- Cookies_consent (pop-up voor acceptatie van cookies)
- Dyndata (winkelwagen)
- Store (om de inkoopmarkt van de bezoeker vast te stellen)
- Frontend, Frontend_cid (inloggen gebruiker)
- Customer_Group (groep waartoe de gebruiker behoort)

Analytische cookies

Bimba & Lola maakt gebruik van analytische cookies om statistische gegevens te verzamelen over de activiteiten van de gebruiker op bimbaylola.com en de algemene activiteit op de website. Met de verzamelde gegevens kunnen we de gebruiker een optimale browse-ervaring op de website garanderen en de beste service bieden:

SERVICE LEVERANCIER MEER INFORMATIE
GOOGLE ANALYTICS GOOGLE Link
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Link
YOUTUBE GOOGLE Link

Advertentie-cookies

Dit zijn cookies die doorgaans worden opgeslagen door beheerders van advertentieomgevingen, die worden bekeken door gebruikers wanneer ze bimbaylola.com bezoeken. Deze cookies stellen ons in staat de effectiviteit van onze online campagnes te meten, de gebruiker relevante informatie te verschaffen, reclamemateriaal aan te bieden naar de voorkeur van de gebruiker en het aantal door ons aan de gebruiker getoonde advertenties te beperken:

SERVICE LEVERANCIER MEER INFORMATIE
DOBLECLICK GOOGLE Link
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Link
FACEBOOK FACEBOOK Link

Sociale netwerkcookies

Sommige sociale netwerken, zoals Facebook of websites en services van derden, bieden adverteerders de mogelijkheid om in hun eigen omgeving een gepersonaliseerde doelgroep op te bouwen met gebruikers van genoemde netwerken, websites of diensten die bimbaylola.com bezoeken

Dit stelt adverteerders in staat om via de omgeving van deze derden rechtstreeks invloed uit te oefenen op gebruikers, door informatie, acties en reclamemateriaal aan te bieden die aansluiten bij hun interesses:

SERVICE LEVERANCIER MEER INFORMATIE
FACEBOOK FACEBOOK link
GOOGLE GOOGLE link
YOUTUBE GOOGLE link

Deactivering en verwijdering van cookies.
De gebruiker kan zijn/haar browser zo configureren dat cookies worden geblokkeerd en indien nodig verwijderd. Door voor deze configuratie te kiezen, is het echter mogelijk dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde delen van bimbaylola.com of dat hij/zij geen gebruik kan maken van een of meer diensten van Bimba & Lola. Tenzij de browserinstellingen zijn geconfigureerd om cookies te weigeren, zal het systeem cookies produceren wanneer de gebruiker bimbaylola.com bezoekt.

De gebruiker kan de cookies van bimbaylola.com te allen tijde beperken, blokkeren of verwijderen. Hiertoe dient de gebruiker de browserinstellingen voor het gebruik van cookies te wijzigen via het menu "Voorkeuren", "Opties" of "Extra" (de namen van de menu's of de manier waarop toegang wordt verkregen tot de cookie-opties kunnen variëren, afhankelijk van de browser die wordt gebruikt). Voor meer informatie over het configureren van cookies in de meest gangbare browsers verwijzen we je naar onderstaande links:

- Internet Explorer: Link
- Mozilla Firefox: cookies verwijderen y cookies blokkeren.
- Google Chrome: Link
- Opera: Link
- Safari: Link

Bimba & Lola behoudt zich het recht voor het huidige Cookiebeleid te wijzigen naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving of van een wijziging in hun configuratie. Daarom raden we je aan dit beleid regelmatig door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van hoe en waarvoor we cookies gebruiken.