POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • 2. CELE
  • 3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • 4. UZASADNIENIE
  • 5. ODBIORCY
  • 6. PRAWA
  • 7. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Tożsamość: Bimba & Lola, SL (dalej „Bimba & Lola”)
Adres pocztowy: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13 (36315 – Vigo – Hiszpania)
Telefon: (+34) 886 440 871
email: lopd@bimbaylola.com

2. CELE

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z postanowieniami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679, jak również z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi, informujemy, że w Bimba & Lola prosimy o podanie wyłącznie danych, które są ściśle niezbędne do realizacji następujących celów:

(1) Przetwarzanie Państwa rejestracji oraz zarządzanie procesem zakupu.
(2) Wysyłanie informacji handlowych o produktach Bimba & Lola (e-maile, rozmowy telefoniczne, SMS, powiadomienia PUSH, poczta, itp.).
(3) Przygotowywanie profili handlowych na podstawie informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w celu wysyłania spersonalizowanych reklam i analizowania zachowań zakupowych.
(4) Zapobieganie nadużyciom i oszustwom (m.in. oszustwa, ataki typu denial-of-service).
(5) Ujawnienie danych organom i władzom publicznym (administracyjnym lub sądowym), o ile jest to wymagane na mocy przepisów prawnych i ustawowych.
(6) Zarządzanie naszą telefoniczną obsługą klienta, w ramach której rozmowy mogą być nagrywane w celu odpowiedzi na zgłaszane zapytania i prośby, a także w celu zagwarantowania ich jakości.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Twoje dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego, gdy będą niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych.

4. UZASADNIENIE

Jakie jest uzasadnienie przetwarzania danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych odpowiadające każdemu z celów od (1) do (5) wymienionych w sekcji 2 powyżej ("Cele") są następujące:

Cel (1): Zawarcie umowy z Bimba & Lola w związku z zakupem produktów.
Cel (2): Zgoda wyraźnie udzielona Bimba & Lola w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych.
Cel (3): Zgoda wyraźnie udzielona Bimba & Lola w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z przygotowaniem profili w oparciu o źródła zewnętrzne oraz spełnienie prawnie uzasadnionego interesu Bimba & Lola w związku z przygotowaniem profili w oparciu o źródła wewnętrzne.
Cele (4) i (5): Prawne zwolnienie z odpowiedzialności Bimba & Lola.
Cel (6): (i) wykonanie umowy pomiędzy klientem a Bimba & Lola, gdy zapytanie lub prośba dotyczy produktów zakupionych w Bimba & Lola (status zamówienia, zwroty itp.) oraz (ii) uzasadniony interes Bimba & Lola w odpowiadaniu na zapytania lub prośby, które nie są związane z zakupami dokonanymi w Bimba & Lola.

5. ODBIORCY

Jakim odbiorcom przekazywane będą dane osobowe?
Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć nasi dostawcy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. W tym sensie dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:
(i) firmy transportowe i logistyczne,
(ii) podmioty finansowe i ds. wykrywania i zapobiegania nadużyciom,
(iii) dostawcy obsługi klienta,
(iv) dostawcy usług technologicznych i analitycznych,
(v) dostawcy reklamy i marketingu cyfrowego, którzy w niektórych przypadkach mogą działać jako współadministratorzy przetwarzania danyc.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazywane organom i władzom publicznym (administracyjnym lub sądowym) w przypadkach, w których tak stanowi norma prawna.

6. PRAWA

Jakie są Państwa prawa podczas udostępniania nam danych osobowych i jak mogą z Państwo nich skorzystać?
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, do ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W pewnych okolicznościach będą Państwo mogli zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych. W takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, będą Państwo mogli sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. Bimba & Lola zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, z wyjątkiem nadrzędnych względów prawnych lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

W ten sam sposób mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jak również do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o pisemny kontakt na nasz adres e-mail: lopd@bimbaylola.com lub na nasz adres pocztowy: Bimba & Lola, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nave D13 (36315 – Vigo – Hiszpania). Do wniosku o skorzystanie z któregokolwiek z Państwa praw należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o pisemny kontakt na nasz adres e-mail: lopd@bimbaylola.com lub na nasz adres pocztowy: Bimba & Lola, Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nave D13 (36315 – Vigo – Hiszpania). W przypadku, gdy mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby ubiegającej się o skorzystanie z praw, możemy poprosić o dostarczenie nam kopii dokumentu urzędowego (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) w celu weryfikacji tożsamość wnioskodawcy.

7. POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Przeglądanie stron internetowych (pliki cookie)

Ta strona internetowa (zwana dalej "bimbaylola.com"), własność Bimba & Lola, S.L., używa własnych i obcych plików cookie do zbierania informacji na temat korzystania z witryny w celu dostosowania przeglądania i poprawy naszych usług. Zgodnie z obowiązkami określonymi w sekcji drugiej art. 22 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, celem niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie jest dostarczenie informacji na temat wspomnianych plików cookie, aby mogli Państwo decydować o ich zarządzaniu i wykorzystywaniu.

Niezbędne pliki cookie

Bimba & Lola wykorzystuje niezbędne do działania bimbaylola.com pliki cookie do użytku wewnętrznego, w tym te, które umożliwiają uwierzytelnianie lub utrzymanie sesji zarejestrowanego użytkownika podczas przeglądania strony. Wyłączenie tych plików cookie uniemożliwia poprawne działanie niektórych funkcji na stronie bimbaylola.com:

- Cookies_Consent (Wyskakujące okienko z prośbą o akceptację plików cookie)
- Dyndata (Koszyk)
- Store (Aby ustalić rynek odwiedzającego stronę)
- Frontend, Frontend_cid (Login użytkownika)
- Customer_Group (Grupa, do której należy użytkownik)

Analityczne pliki cookie

Bimba & Lola wykorzystuje analityczne pliki cookie do zbierania statystyk dotyczących aktywności użytkownika na stronie bimbaylola.com oraz ogólnej aktywności na stronie. Zebrane informacje pozwalają na optymalne przeglądanie strony i gwarantują najlepszą obsługę użytkownika:

USŁUGA DOSTAWCA WIĘCEJ INFORMACJI
GOOGLE ANALYTICS GOOGLE Link
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Link
YOUTUBE GOOGLE Link

Reklamowe pliki cookie

Są to pliki cookie zazwyczaj przechowywane przez strony trzecie, które zarządzają powierzchniami reklamowymi, które użytkownicy oglądają po wejściu na stronę bimbaylola.com. Te pliki cookie umożliwiają nam mierzenie skuteczności naszych kampanii internetowych, dostarczanie użytkownikowi odpowiednich informacji, oferowanie treści reklamowych zgodnych z jego preferencjami oraz ograniczanie liczby reklam kierowanych do każdego użytkownika:

USŁUGA DOSTAWCA WIĘCEJ INFORMACJI
DOBLECLICK GOOGLE Link
GOOGLE TAG MANAGER GOOGLE Link
FACEBOOK FACEBOOK Link

Pliki cookie sieci społecznościowych

Niektóre sieci społeczne, takie jak Facebook lub strony internetowe i usługi osób trzecich oferują reklamodawcom możliwość rozwijania spersonalizowanych grup odbiorców w ich własnych środowiskach użytkowników wspomnianych sieci, stron internetowych lub usług, którzy odwiedzają bimbaylola.com

Dzięki temu reklamodawcy mogą bezpośrednio oddziaływać na użytkowników w środowisku tych podmiotów trzecich, oferując informacje, promocje i treści reklamowe odpowiadające zainteresowaniom użytkowników:

USŁUGA DOSTAWCA WIĘCEJ INFORMACJI
FACEBOOK FACEBOOK link
GOOGLE GOOGLE link
YOUTUBE GOOGLE link

Dezaktywacja i usuwanie plików cookie.
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie i w razie potrzeby je usuwała. Jednakże, wybierając taką konfigurację, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części bimbaylola.com lub może nie być w stanie korzystać z jednej lub więcej usług Bimba & Lola. Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały skonfigurowane tak, aby odrzucać pliki cookie, system będzie wytwarzał pliki cookie za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie na bimbaylola.com

Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z bimbaylola.com. W tym celu użytkownik musi zmodyfikować ustawienia przeglądarki dotyczące stosowania plików cookie poprzez menu "Preferencje", "Opcje" lub "Narzędzia" (nazwy menu lub sposób dostępu do opcji plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki). Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach, zalecamy zapoznanie się z poniższymi linkami:

- Internet Explorer: Link
- Mozilla Firefox: usuwanie plików cookie i blokowanie plików cookie.
- Google Chrome: Link
- Opera: Link
- Safari: Link

Bimba & Lola zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Cookie w wyniku zmiany przepisów prawa lub w związku ze zmianą ich konfiguracji. Z tego powodu zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej polityki w celu uzyskania odpowiednich informacji o tym, jak używamy plików cookie i do jakich celów je wykorzystujemy.