OGÓLNE WARUNKI

 • 1. WPROWADZENIE
 • 2. WŁAŚCICIEL DOMENY
 • 3. LINKI DO ZAWARTOŚCI
 • 4. REGULAMIN UŻYTKOWNIKA
 • 5. REJESTRACJA NOWEGO O UŻYTKOWNIKA
 • 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 • 7. POWIADOMIENIA
 • 8. ZAKRES OFERTY
 • 9. UMOWA Z BIMBA Y LOLA I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
 • 10. POLITYKA ZWROTÓW
 • 11. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU
 • 12. PROCES ZAKUPU
 • 13. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
 • 14. NIEMOŻNOŚĆ DORĘCZENIA
 • 15. PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI
 • 16. WALUTA, PODATKI, CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 • 17. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW
 • 18. PREZENTY
 • 19. GWARANCJE I INFORMACJE O PRODUKCIE
 • 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • 21. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ
 • 22. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE
 • 23. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO

1. WPROWADZENIE

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży produktów BIMBA Y LOLA za pośrednictwem sklepu znajdującego się na tej stronie internetowej.

Niniejszy dokument zawiera Warunki regulujące korzystanie z tej strony internetowej, hostowanej pod domeną www.bimbaylola.com, jak również wszelkie inne warunki oraz umowę wiążącą obie strony, Bimba & Lola, S.L. oraz Użytkownika (dalej „Warunki”). Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników (dalej "Państwo"/"Państwa") oraz firmy BIMBA Y LOLA (dalej "nami", "my" i "nasze") podczas przeglądania strony internetowej, nabycia statusu Użytkownika, praw i obowiązków z tym związanych, jak również transakcji handlowych i korzystania z usług.

Korzystając z tej strony internetowej, są Państwo zobowiązani do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków, Polityki Prywatności oraz Zastrzeżeń Prawnych, w związku z czym zalecamy uważne zapoznanie się z ww. Warunkami. Jeśli Państwo się z nimi nie zgadzają, prosimy opuścić tę stronę.

Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, dlatego należy je przeczytać przed złożeniem każdego zamówienia.

Wszystkie produkty oferowane na stronie www.bimbaylola.com są sprzedawane bezpośrednio przez „Bimba & Lola, S.L.”, z siedzibą w Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13, 36315 Vigo, prowincja Pontevedra, z numerem identyfikacji podatkowej B-36950970 ( z wyjątkiem Austrii: ATU74811849, Belgii: BE0633636365, Niemiec: DE295221387, Francji: FR06523303261, Irlandii: 3667878BH, Włoch: IT00211659990, Monako: FR06523303261, Holandii: NL826080649B01, Polski: 5263235542 i Portugalii: PT980332214), wpisaną do Rejestru Spółek w Pontevedra, tom 3056, księga 3056, arkusz 218, strona PO-36941. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie produkty są sprzedawane przez „BIMBA & LOLA UK, LTD” z siedzibą w C/O Buzzacott LLP, 130 Wood Street EC2V 6DL (Londyn) Wielka Brytania, numer rejestracyjny firmy 8209657, numer VAT GB142722140.

KONTAKT: Wszelkie pytania, konsultacje i sugestie prosimy kierować poprzez nasz formularz kontaktowy.

2. WŁAŚCICIEL DOMENY

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do domeny internetowej, jak również jej zawartości, są własnością BIMBA Y LOLA, przez co żaden użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z nich, drukowania ich ani przechowywania na jakimkolwiek nośniku fizycznym z jakiegokolwiek powodu innego niż do użytku osobistego i prywatnego. Modyfikacja, dekompilacja lub wykorzystanie do celów handlowych jakiejkolwiek ich części jest surowo zabronione.

Korzystanie z treści zawartych na stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i usługowych, gdy zostało podane źródło, a odpowiedzialność za ich niewłaściwe wykorzystanie ponosi wyłącznie użytkownik.

Dostęp do tej strony internetowej nie daje użytkownikom żadnych praw ani własności do praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ani do treści na niej zawartych. Użytkownicy mający dostęp do tej strony nie mogą kopiować, modyfikować, rozprowadzać, przekazywać, reprodukować, publikować, przekazywać ani sprzedawać wyżej wymienionych elementów, ani tworzyć nowych produktów lub usług opartych na uzyskanych informacjach bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody BIMBA Y LOLA.

Jakiekolwiek zmiany treści lub struktury tej strony internetowej przez użytkownika są surowo zabronione.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych wobec użytkowników, którzy naruszają lub łamią prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej.

W przypadku wykrycia przez użytkownika jakichkolwiek podejrzanych działań, które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne, prosimy o powiadomienie nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Informacje podane na tej stronie obowiązują od daty ostatniej aktualizacji. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości domeny internetowej bez uprzedzenia, ograniczając lub blokując dostęp do strony.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do blokowania linków, które przekierowują na tę stronę bez wcześniejszego wyraźnego zezwolenia.

Jeśli strona zawiera linki do treści należących do osób trzecich, BIMBA Y LOLA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach internetowych osób trzecich ani za informacje w nich zawarte.

BIMBA Y LOLA usunie każdy link w momencie, gdy dowie się w jakikolwiek sposób o nielegalnych treściach lub o naruszeniu przez nie dóbr lub praw osób trzecich.

4. REGULAMIN UŻYTKOWNIKA

Niniejsze warunki zostały opracowane w celu stworzenia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Państwem a nami, chroniącej Państwa prawa jako klientów oraz nasze prawa jako firmy.

Niniejsze warunki regulują ofertę, akceptację zakupu i dostawę produktów BIMBA Y LOLA pomiędzy Państwem a nami.

BIMBA Y LOLA oferuje produkty wyłącznie użytkownikom końcowym, którzy nabywają towary bez zamiaru ich odsprzedaży.

„Użytkownik końcowy” to każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tej strony internetowej w celach innych niż te, które odpowiadają zwykle podejmowanym działaniom handlowym, biznesowym lub zawodowym.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień złożonych przez podmioty inne niż użytkownik końcowy. Tylko użytkownicy końcowi, którzy zarejestrowali się zgodnie z tymi warunkami, mogą nabywać towary i usługi sprzedawane za pośrednictwem tej strony internetowej.

5. REJESTRACJA NOWEGO O UŻYTKOWNIKA

Zarejestrowanie się umożliwia przeglądanie różnych obszarów o ograniczonym dostępie znajdujących się na stronie internetowej, korzystanie z usług wymagających zalogowania oraz nabywanie produktów BIMBA Y LOLA oferowanych na tej stronie.

Zarejestrowanym użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia i uprawniona do zawarcia umowy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. Uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika wymaga przeczytania i wyraźnego zaakceptowania, bez żadnych zastrzeżeń, warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, z wyprzedzeniem informując o ich przyjęciu i umożliwiając ich zapisywanie i odtwarzanie. Rejestracja użytkownika jest niezbędnym wymogiem przy zawieraniu umów o świadczenie usług lub nabywaniu produktów BIMBA Y LOLA za pośrednictwem sklepu internetowego.

Wygenerowana nazwa użytkownika i hasło, które umożliwiają identyfikację użytkownika i korzystanie z serwisu, są prywatne i poufne. Są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie ich w tajemnicy. W związku z tym wyraźnie akceptują Państwo, że zakładamy, iż wszystkie przypadki korzystania z serwisu przy użyciu kodów identyfikacyjnych są dokonywane przez Państwa, jako zarejestrowanych użytkowników, chyba że wcześniej poinformowali nas Państwo o ich zagubieniu lub kradzieży.

Mogą Państwo dowolnie zmienić swoje hasło, korzystając z procedur, które w tym celu wprowadziliśmy. Zastąpione hasło zostanie unieważnione zaraz po utworzeniu nowego.

Możemy zablokować dostęp i korzystanie ze strony internetowej, jeśli uznamy to za konieczne ze względów bezpieczeństwa. Usługa zostanie zablokowana automatycznie po trzech kolejnych błędnych próbach wprowadzenia kodów dostępu lub użytkowania.

Zapewnimy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne na naszym sprzęcie komputerowym, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z Serwisu przez użytkowników i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi dążącemu do ujawnienia informacji finansowych użytkownika, dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest zobowiązany do:

a) Przekazania BIMBA Y LOLA wszystkich danych niezbędnych do dostępu i korzystania z usług wymagających uprzedniej identyfikacji, które muszą być prawdziwe, aktualne i poprawne. Użytkownicy są zobowiązani do podania swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail i innych danych kontaktowych) zgodnie z prawdą, mając na uwadze, że w razie potrzeby możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z nimi. Jeśli nie podadzą Państwo wszystkich informacji, nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia. W przeciwnym razie BIMBA Y LOLA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub braki w dostawie wynikające z błędów lub pominięcia tych danych.
b) Użytkownicy nie mogą składać oszukańczych, fałszywych lub spekulacyjnych zamówień. BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i/lub poinformowania odpowiednich władz w razie jakichkolwiek podejrzeń.
c) Składając zamówienie na tej stronie, gwarantują nam Państwo, że mają ukończone 18 lat i że są prawnie upoważnieni do zawierania wiążących umów.
d) Podjęcia niezbędnych środków ostrożności, zarówno osobistych, jak i materialnych, w celu zachowania poufności nazwy użytkownika i hasła, a także niezwłocznego powiadomienia BIMBA Y LOLA w przypadku utraty, zgubienia, kradzieży, rabunku lub nielegalnego dostępu do nazwy użytkownika, a także wiedzy o nim przez osoby trzecie.
e) Korzystania z Usług zawartych na tej stronie internetowej we właściwy sposób, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.
f) Powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności utrudniającej lub zakłócającej funkcjonalność Usług zawartych na stronie internetowej.
g) Płacenie za wszelkie produkty BIMBA Y LOLA zakupione za pośrednictwem strony internetowej, jak również za wszelkie koszty wysyłki i obsługi.

7. POWIADOMIENIA

Niektóre z wysyłanych przez nas powiadomień lub informacji będą miały formę pisemną, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, dlatego jako użytkownicy tej strony muszą Państwo zaakceptować fakt, że większość komunikacji z nami będzie odbywać się drogą elektroniczną. Będziemy się z Państwem kontaktować za pomocą poczty elektronicznej lub przekazywać informacje poprzez publikowanie powiadomień na tej stronie internetowej. W związku z tym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tego elektronicznego środka komunikacji i akceptują, że każda umowa, powiadomienie, informacja lub jakakolwiek inna komunikacja, którą wysyłamy do Państwa drogą elektroniczną, spełnia wymogi prawne dotyczące formy pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na przysługujące Państwu prawa. Zawiadomienia możemy wysyłać Państwu pocztą elektroniczną lub na adres pocztowy podany podczas składania zamówienia. Powiadomienia będą uważane za otrzymane i prawidłowo doręczone z chwilą umieszczenia ich na naszej stronie internetowej, 24 godziny po dostarczeniu ich pocztą elektroniczną lub trzy dni po wysłaniu listu.

8. ZAKRES OFERTY

Oferowane produkty BIMBA Y LOLA są dystrybuowane wyłącznie na terytorium Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Danii (z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii), Estonii, Finlandii (z wyjątkiem Wysp Alandzkich), Francji (tylko kontynentalnej, z wyjątkiem terytoriów zamorskich), Niemiec (z wyjątkiem wyspy Helgoland i miasta Büsingen), Grecji (z wyjątkiem Góry Athos), Węgier, Irlandii, Włoch (z wyjątkiem San Marino, Livigno, Campione, włoskich wód jeziora Lugano), Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii (z wyjątkiem Ceuty i Melilli), Szwecji i Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Irlandii Północnej, Wysp Normandzkich i Gibraltaru).

Każde zamówienie z adresem dostawy znajdującym się poza tymi krajami zostanie odrzucone podczas procesu składania zamówienia.

9. UMOWA Z BIMBA Y LOLA I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Zawartość naszej strony internetowej jest zaproszeniem do zakupu. Dopóki Państwa zamówienie nie zostanie przez nas zaakceptowane (nawet jeśli Państwa konto zostało obciążone), żadna umowa pomiędzy Państwem a nami nie została zawarta. Jeśli Państwa zamówienie nie zostanie zaakceptowane, a my obciążyliśmy Państwa konto, kwota zostanie zwrócona w całości.

Po kliknięciu przycisku "Kupuję" otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Nie oznacza to jednak, że Państwa zamówienie zostało zaakceptowane, ponieważ jest to oferta, którą składają nam Państwo w celu dokonania zakupu. Zamówienia podlegają naszej weryfikacji i akceptacji.

Potwierdzimy przyjęcie zamówienia wysyłając do Państwa wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie jest w trakcie dostawy (Potwierdzenie Dostawy). Tylko w takim przypadku Umowa pomiędzy Państwem a nami zostanie zawarta.

Umową objęte są wyłącznie produkty BIMBA Y LOLA wymienione w Potwierdzeniu Dostawy. Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu innych zamówionych przez Państwa produktów, dopóki nie potwierdzimy ich dostarczenia w odrębnym Potwierdzeniu Dostawy.

Umowa z BIMBA Y LOLA może być sporządzona w języku polskim, hiszpańskim lub angielskim, zgodnie z wyborem użytkownika.

BIMBA Y LOLA może odstąpić od realizacji zamówień, które nie dają wystarczających gwarancji wypłacalności, są niekompletne lub nieprawidłowe, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób. W każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do informowania Państwa na bieżąco, a jeśli już obciążyliśmy Państwa konto kwotą zamówienia, zwrócimy Państwu wpłaconą kwotę.

10. POLITYKA ZWROTÓW

Mogą Państwo odstąpić od umowy w dłuższym z następujących terminów:

a) W ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
b) W ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo, weszła w faktyczne posiadanie przedmiotów lub, jeśli przedmioty składające się na zamówienie zostały dostarczone osobno, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w faktyczne posiadanie ostatniego z tych przedmiotów.

W przypadku odstąpienia od umowy, BIMBA Y LOLA zwróci całą wpłaconą przez Państwa kwotę, w tym koszty dostawy.

Niezależnie od powyższego, jeśli wybrali Państwo sposób dostawy inny niż najtańsza, standardowa dostawa, BIMBA Y LOLA nie zwróci dodatkowych kosztów, które ponieśli Państwo z tego tytułu.

Jeżeli odbiorcą produktów BIMBA Y LOLA nie jest osoba, która za nie zapłaciła, środki zostaną zwrócone osobie, która dokonała płatności.

Jeśli złożyli Państwo zamówienie na więcej niż jeden artykuł i nie chcą zwrócić wszystkich artykułów z zamówienia, zwrócimy Państwu tylko kwotę za zwracane artykuły, bez zwrotu całości lub części kosztów dostawy. Powodem tego jest fakt, że koszty dostawy do domu są stałe. Są one płacone za każde złożone zamówienie i nie zmieniają się w zależności od liczby ubrań lub artykułów zawartych w zamówieniu.

Produkty mogą zostać zwrócone:

a) Bezpłatnie w każdym z naszych sklepów (z wyjątkiem sklepów El Corte Inglés i Outlet), pod warunkiem, że zostanie to dokonane w tym samym kraju, w którym zostały zakupione, z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich. W przypadku zakupów dokonanych na Wyspach Kanaryjskich, bezpłatnie w każdym z naszych sklepów na tym terytorium (z wyjątkiem sklepów Outlet i El Corte Inglés).

b) W przypadku Hiszpanii (Półwysep i Baleary) w placówkach pocztowych Correos, bezpłatnie, wysyłając wniosek o zwrot z konta użytkownika. Po zaznaczeniu produktów, które chcą Państwo zwrócić, prosimy przykleić etykietę zwrotną, którą otrzymali Państwo w paczce z zamówieniem, na zewnątrz pudełka ze zwrotem. Jeśli nie mają Państwo etykiety zwrotnej, prosimy wydrukować i dołączyć dowód dostawy, który jest tworzony automatycznie po kliknięciu przycisku "Wniosek o zwrot" oraz okazać tę etykietę na poczcie, aby móc wysłać paczkę. Przedmioty należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.

c) W Portugalii i Niemczech, bezpłatnie, po okazaniu etykiety zwrotnej otrzymanej wewnątrz zamówienia w punktach odbioru DHL Parcel.

d) Za pośrednictwem firmy kurierskiej, w takim przypadku należy pokryć wszystkie bezpośrednie koszty poniesione w związku ze zwrotem, takie jak koszty transportu

W żadnym wypadku nie przyjmujemy zwrotów wysłanych z nieopłaconą przesyłką. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę, opóźnienie lub wysyłkę na niewłaściwy adres zwracanych produktów. Z tego powodu zalecamy przesyłanie ich listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. Klient jest również odpowiedzialny za udowodnienie, że artykuły zostały odesłane. Dlatego zalecamy, aby zawsze wysyłać je za pośrednictwem systemu potwierdzającego doręczenie. W przypadku zwrotu produktów za pośrednictwem poczty lub kuriera, prosimy o przesłanie produktów BIMBA Y LOLA oraz formularza zwrotu na poniższy adres: BIMBA Y LOLA Estrada Peinador - Os Valos 127, 36415 Mos, Pontevedra, Hiszpania. Nie dotyczy to zakupów dokonanych na Wyspach Kanaryjskich lub w Wielkiej Brytanii, które są regulowane przez dwa poniższe ustępy.

W przypadku zakupów dokonanych na Wyspach Kanaryjskich, klienci, którzy chcą dokonać zwrotu pocztą lub kurierem, muszą przesłać przedmiot(y) na następujący adres: BIMBA Y LOLA Tenerife C/ Castillo 44 esq. con Teobaldo Power 38003 Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania.

W przypadku zakupów dokonywanych w Wielkiej Brytanii, klienci, którzy chcą dokonać zwrotu pocztą lub kurierem, muszą przesłać przedmiot(y) na następujący adres: BIMBA Y LOLA, 92, Kings Road, SW3 4TZ Greater London, Wielka Brytania. Prawo do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało pod warunkiem, że produkty BIMBA Y LOLA zostaną zwrócone w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane, wraz z pełnym oryginalnym opakowaniem, etykietami i wszystkimi powiązanymi akcesoriami. W celu wymiany lub zwrotu biżuterii i akcesoriów, plomba zabezpieczająca musi pozostać nienaruszona. Jeśli zwrócone zamówienie nie spełnia określonych warunków, nie będą Państwo uprawnieni do otrzymania zwrotu pieniędzy, a my zwrócimy produkty zamówienia BIMBA Y LOLA z nieopłaconą przesyłką pocztową.

Ustalimy, czy produkty BIMBA Y LOLA są w takim samym stanie, w jakim zostały do Państwa wysłane. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi, wykraczające poza czynności niezbędne do ustalenia ich charakteru, właściwości lub sposobu działania. Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone, niekompletne, zepsute, zużyte lub zabrudzone z winy klienta, które zostaną zwrócone do nadawcy i wysłane nieopłaconą przesyłką pocztową.

Bez względu na to, z jakiego systemu płatności Państwo skorzystaliście, kwota zostanie zwrócona możliwie jak najszybciej, zawsze w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym BIMBA Y LOLA została poinformowana o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Niezależnie od powyższego, BIMBA Y LOLA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu dokonania zwrotu, w zależności od tego, który z tych warunków zostanie spełniony wcześniej.

Mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poprzez złożenie dowolnego rodzaju jednoznacznego oświadczenia, z którego wynika Państwa decyzja w tym zakresie. Postanowienia powyższych paragrafów nie będą miały zastosowania w następujących przypadkach, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) Zakup Produktów na zamówienie, w przypadku których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia. Dla tych celów za Produkty na zamówienie uważa się takie, których wykonanie zależy od indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta i użytkownika, lub gdy konsument zażądał personalizacji jednej z cech lub elementów produktu, w tym między innymi umieszczenia lub wygrawerowania inicjałów. Produkty wykonane w oparciu o standardowe opcje oferowane przez BIMBA Y LOLA dla ogółu klientów, takie jak kolor, nadruk, rozmiar itp. nie są jednak uznawane za spersonalizowane.
2) Ze względów zdrowotnych i higienicznych, przy zakupie zapieczętowanych towarów, takich jak bielizna i stroje kąpielowe, gdy zabezpieczenia zostały usunięte po dostawie.

11. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

Przyjmują Państwo do wiadomości, że produkty oferowane przez BIMBA Y LOLA w sklepie online podlegają ograniczeniom magazynowym. Wszystkie zamówienia na produkty BIMBA Y LOLA są uzależnione od ich dostępności. Jeśli którykolwiek z produktów nie będzie dostępny po złożeniu zamówienia, poinformujemy Państwa o tym tak szybko, jak to możliwe. W tym czasie będą mogli Państwo anulować swoje zamówienie.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oferowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

12. PROCES ZAKUPU

Poniższa procedura została ustanowiona dla zakupów na stronie internetowej BIMBA Y LOLA dokonywanych w języku angielskim.

Użytkownik musi wejść do sklepu znajdującego się na stronie internetowej BIMBA Y LOLA, który wyświetla produkty BIMBA Y LOLA dostępne za pośrednictwem tego kanału, podając następujące informacje:

a) Opis produktu, numer referencyjny, rozmiar, cechy, kolory, skład i zdjęcie.
b) Cenę jednostkową (w tym podatki, jeśli dotyczy).
c) Koszty dostawy.
d) Ewentualne warunki ważności oferty.

Po wybraniu produktu lub produktów BIMBA Y LOLA, należy dodać je do koszyka znajdującego się na stronie internetowej, podając liczbę sztuk. Po umieszczeniu wybranych przez siebie produktów BIMBA Y LOLA w koszyku, można przejść do podsumowania zakupów, które należy zaakceptować klikając przycisk "Kupuję", co spowoduje wyświetlenie następujących informacji:

a) Produkt.
b) Opis.
c) Dodaj do ulubionych.
d) Ilość.
e) Cena jednostkowa.
f) Cena całkowita każdego zakupionego produktu BIMBA Y LOLA.
g) Cena całkowita zakupu.
h) Opłaty za dostawę i zasady zwrotów.

Jeśli posiadają Państwo kod promocyjny, prosimy go wprowadzić w tym momencie.

Następnie prosimy podać swoje dane. Jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, prosimy podać nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nie rejestrowali się Państwo wcześniej, prosimy utworzyć konto na stronie internetowej.

Po wprowadzeniu danych użytkownik przechodzi do zakładki Szczegóły dostawy, gdzie może zmienić i/lub zmodyfikować swoje dane dotyczące dostawy i faktury oraz poprosić o wystawienie faktury. (tylko Hiszpania). Następnie użytkownik przejdzie do Potwierdzenia zamówienia, gdzie zobaczy adres dostawy i adres rozliczeniowy, sposób płatności, a jeśli chce, może wybrać opcję wysłania zamówienia w formie prezentu i napisania wiadomości na karcie podarunkowej. Następnie należy zaakceptować warunki zakupu i kliknąć przycisk "Kupuję".

Po wypełnieniu sekcji Potwierdzenie zamówienia, otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą dane zamówienia. Następnie przeanalizujemy zamówienie w celu ustalenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania do jego realizacji. Po zakończeniu weryfikacji, wyślemy Państwu wiadomość e-mail potwierdzającą akceptację lub odrzucenie zamówienia.

13. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

Produkty BIMBA Y LOLA dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Państwa zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 15 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia.

W przypadku Polski, opłata za dostawę wynosi 20 zlotys za każde zamówienie. W przypadku zamówień powyżej 450 zlotys dostawa będzie bezpłatna.

Koszt przesyłki ekspresowej dla Polski wynosi zawsze 45 zl.

Gdy zamówienie opuści nasze magazyny, wyślemy Państwu wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte i jest w trakcie realizacji.

Zamówienia będą dostarczane na adres dostawy, który podali Państwo w formularzu, dlatego ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu danych adresowych dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli adres dostawy jest nieprawidłowy lub niekompletny.

Mogą śledzić Państwo status swojego zamówienia w sekcji "Moje konto" na naszej stronie internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa, BIMBA Y LOLA nie wysyła żadnych zamówień do skrytek pocztowych oraz baz wojskowych, a także nie przyjmuje zamówień, gdy nie ma możliwości identyfikacji odbiorcy zamówienia lub jego adresu.

Przy wyborze Pay Pal jako formy płatności, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu zamówienia.

14. NIEMOŻNOŚĆ DORĘCZENIA

W przypadku nieotrzymania zamówienia w terminie wskazanym dla wybranego sposobu dostawy, wyszczególnionego w sekcji "DOSTAWY", prosimy o kontakt z BIMBA Y LOLA.

W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy, firma kurierska skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia nowego terminu dostawy. Jeśli w takim przypadku zechcą Państwo zmienić adres dostawy i/lub sposób dostawy w stosunku do pierwotnie wybranego, będą Państwo odpowiedzialni za wszelkie dodatkowe koszty, które mogą się z tym wiązać.

Jeśli w ciągu 15 dni kalendarzowych od powiadomienia o dostawie, kurier nie otrzyma odpowiedzi od klienta i zamówienie nie może zostać dostarczone, przedmioty zostaną zwrócone.

Po otrzymaniu zwróconych zamówień w naszym magazynie, przystąpimy do zwrotu kwoty zamówienia i kosztów dostawy. Jeśli wybrali Państwo sposób dostawy inny niż standardowa dostawa, BIMBA Y LOLA nie zwróci dodatkowych opłat, które mogą wiązać się z tą usługą. Należy również pamiętać, że klient będzie odpowiedzialny za koszty zwrotu (koszt odesłania zamówienia do naszego magazynu).

Po dostarczeniu zamówienia, należy sprawdzić, czy przedmioty zostały prawidłowo odebrane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy lub problemy z zamówieniem, należy skontaktować się z BIMBA Y LOLA za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane osobowe, numer zamówienia oraz stwierdzone rozbieżności i/lub problemy, a my skontaktujemy się z Państwem w celu rozwiązania tej sytuacji.

15. PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA WŁASNOŚCI

Użytkownik przejmuje prawo własności do produktów BIMBA Y LOLA w momencie otrzymania potwierdzenia wysyłki i opuszczenia przez produkt naszych magazynów. Odpowiedzialność za produkty BIMBA Y LOLA przechodzi na użytkownika z chwilą dostarczenia zamówienia.

16. WALUTA, PODATKI, CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

Ceny na naszej stronie internetowej są podane w euro dla wszystkich krajów, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie ceny są podane w funtach szterlingach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zakup dokonany na naszej stronie internetowej podlega podatkowi od towarów i usług (VAT) lub innemu podatkowi lub cłu obowiązującemu w zależności od kraju.

Jeśli jesteś podatnikiem VAT (firmy, podmioty, organizacje, itp.) zamieszkałym w Unii Europejskiej i posiadasz wewnątrzwspólnotowy numer identyfikacji podatkowej, będziesz zwolniony z płacenia podatku VAT (nie dotyczy sprzedaży w Portugalii) i będziesz zobowiązany do przesłania kopii odpowiedniego dokumentu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Zgodnie z prawem hiszpańskim, jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury w przypadku zamówień powyżej 13600 zlotis (z VAT). W odniesieniu do innych krajów należy stosować obowiązujące przepisy.

Koszty dostawy są doliczane w podsumowaniu zakupu, przed dokonaniem płatności.

Jeżeli w momencie zakupu wybiorą Państwo wersję sklepu online BIMBA Y LOLA, która jest skierowana do innego kraju niż ten, w którym oglądali Państwo produkty, w końcowym podsumowaniu zamówienia mogą pojawić się różnice w cenach i kosztach dostawy.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych na stronie bez uprzedzenia.

Cena produktów będzie zawsze zgodna z ceną podaną na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem błędu. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie ceny podane na stronach są poprawne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez Państwa produktów, poinformujemy Państwa o tym jak najszybciej, dając możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia w prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem, zamówienie zostanie anulowane, a wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone w całości.

Nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu produktu(ów) zakupionych po nieprawidłowej, niższej cenie (nawet jeśli wysłaliśmy Potwierdzenie Dostawy), jeśli błąd w cenie był oczywisty i mógł być w łatwy sposób rozpoznany.

Wszelkie prawa uznane przez obowiązujące przepisy są zastrzeżone.

BIMBA Y LOLA akceptuje płatności dokonywane za pomocą karty kredytowej lub debetowej (Visa, Visa Electron, Mastercard i Maestro), Bancontant i Pay Pal.

W celu ochrony bezpieczeństwa płatności kartą kredytową/debetową używamy bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przekazywane bezpośrednio i szyfrowane (SSL) do jednostki finansowej. Kiedy dokonują Państwo płatności za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatniczej, system automatycznie zweryfikuje, czy karta kredytowa jest aktywowana dla Secure Electronic Commerce.

Bank wydający kartę kredytową autoryzuje transakcję.

BIMBA Y LOLA przestrzega przepisów wymaganych przez różne metody płatności, które mogą być użyte do dokonania zakupu.

BIMBA Y LOLA zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych i podjęcia odpowiednich środków w celu zapewnienia, że towar jest prawidłowo dostarczony.

17. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW

W przypadku otrzymania błędnego zamówienia lub wadliwego produktu, prosimy o niezwłoczny kontakt w ciągu 24 godzin, za pomocą formularza kontaktowego, wskazując błąd lub wadę oraz dane osobowe.

Przypadki będą zawsze rozpatrywane z rynku, na którym zostało zrealizowane zamówienie.

W przypadku problemów z opakowaniem, należy powiadomić firmę kurierską natychmiast po otrzymaniu zamówienia.

Dokładnie sprawdzimy zwrócony produkt i powiadomimy Państwa e-mailem w odpowiednim terminie, czy przedmiot zostanie zwrócony czy wymieniony (w stosownych przypadkach). Towar zostanie zwrócony lub wymieniony tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni od daty wysłania przez nas wiadomości e-mail potwierdzającej zwrot lub wymianę wadliwego produktu.

Kwoty za produkty zwrócone z powodu potwierdzonych wad lub usterek, zostaną zwrócone w całości (w tym wszelkie koszty dostawy i zwrotu). Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody, którą dokonano płatności.

Wszelkie prawa uznane przez obowiązujące przepisy są zastrzeżone.

18. PREZENTY

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość wysłania towaru jako prezentu. W tym celu należy dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej w zwykły sposób, wpisując adres dostawy dla odbiorcy prezentu i wybierając opcję Prezenty. Wybierając tę opcję, Państwa zamówienie zostanie zapakowane w pojedynczą paczkę.

Udostępniając nam dane osobowe osób trzecich, gwarantują Państwo, że posiadają uprawnienia do posługiwania się tymi danymi. Są również Państwo zobowiązani do poinformowania osoby trzeciej o warunkach przetwarzania jej danych.

Jeśli otrzymali Państwo produkt w formie prezentu, aby dokonać wymiany lub zwrotu, prosimy postępować zgodnie z naszą zwykłą polityką zwrotów. Kwota zostanie zwrócona osobie, która dokonała zakupu, przy użyciu tej samej metody płatności.

19. GWARANCJE I INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkty oferowane na naszej stronie są starannie dobraną próbką naszej kolekcji. Dołożyliśmy szczególnej staranności, aby z dużą dokładnością pokazać kolory i właściwości naszych produktów. Oczywiście, każdy monitor jest inaczej skalibrowany i nie możemy zagwarantować, że Państwa monitor w pełni odzwierciedli kolory produktu.

20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Żaden z niniejszych warunków zakupu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, (2) fałszywe zeznania oraz (3) wszelką inną odpowiedzialność, która nie może być ograniczona lub wyłączona zgodnie z obowiązującym prawem.

Z zastrzeżeniem powyższego akapitu i w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za straty finansowe (w tym utracone dochody, zyski, umowy, działalność gospodarczą lub oszczędności) lub utratę dobrej woli i reputacji lub straty z tytułu szkód specjalnych lub pośrednich poniesionych lub poniesionych przez Państwa w wyniku lub w związku z niniejszymi Warunkami.

Treść niniejszej sekcji nie wpływa na Państwa prawa konsumenckie ani na prawo do rozwiązania umowy.

21. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnieniu któregokolwiek z zobowiązań przyjętych w Umowie, jeśli przyczyną są zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą ("Siła Wyższa").

Siła wyższa obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, brak usługi, zaniechanie lub wypadek, które pozostają poza naszą kontrolą, w szczególności obejmujące, ale nie ograniczające się do następujących sytuacji:

- Strajki, lokauty lub inne działania protestacyjne.
- Niepokoje społeczne, bunty, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby wybuchu wojny lub przygotowania do wojny.
- Pożary, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, zatonięcia, epidemie lub jakiekolwiek inne klęski żywiołowe.
- Niemożność korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
- Niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
- Ustawy, dekrety, przepisy, regulacje lub ograniczenia innych rządów.

Nasze zobowiązanie do wypełnienia postanowień Umowy będzie rozumiane jako zawieszone na czas trwania Siły Wyższej i zostanie nam przyznane przedłużenie okresu przewidzianego na wypełnienie naszego zobowiązania na czas trwania takiej sytuacji. Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do zakończenia sytuacji Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie za pomocą wszelkich środków, które umożliwią nam wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z Umowy, pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

22. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Tożsamość: Bimba & Lola, SL (dalej „Bimba & Lola”) Adres pocztowy: Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Nave D13 (36315 – Vigo – Hiszpania) Telefon: (+34) 886 440 871 email: lopd@bimbaylola.com

2. CELE
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z przepisami europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, a także wszelkich obowiązujących przepisów krajowych, informujemy, że w BIMBA Y LOLA przetwarzamy przekazane nam przez Państwa dane osobowe w następujących celach:

(1) Przetwarzanie Państwa rejestracji oraz zarządzanie procesem zakupu.
(2) Wysyłanie informacji handlowych o produktach BIMBA Y LOLA (e-maile, rozmowy telefoniczne, SMS, powiadomienia PUSH, poczta, itp.).
(3) Przygotowywanie profili handlowych na podstawie informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w celu wysyłania spersonalizowanych reklam i analizowania zachowań zakupowych.
(4) Zapobieganie nadużyciom i oszustwom (m.in. oszustwa, ataki typu denial-of-service).
(5) Ujawnienie danych organom i władzom publicznym (administracyjnym lub sądowym), o ile jest to wymagane na mocy przepisów prawnych i ustawowych.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będziemy utrzymywać stosunki umowne lub dopóki nie zażądają Państwo ich anulowania, jak również przez czas niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

4. UZASADNIENIE
Jakie jest uzasadnienie przetwarzania Państwa danych osobowych?
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych odpowiadające każdemu z celów od (1) do (5) wymienionych w sekcji 2 powyżej ("Cele") są następujące:

Cel (1): Zawarcie umowy z BIMBA Y LOLA w związku z zakupem produktów.
Cel (2): Zgoda wyraźnie udzielona BIMBA Y LOLA w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych.
Cel (3): Zgoda wyraźnie udzielona BIMBA Y LOLA w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z przygotowaniem profili w oparciu o źródła zewnętrzne oraz spełnienie prawnie uzasadnionego interesu BIMBA Y LOLA w związku z przygotowaniem profili w oparciu o źródła wewnętrzne.
Cele (4) i (5): Prawne zwolnienie z odpowiedzialności BIMBA Y LOLA.

5. ODBIORCY
Jakim odbiorcom przekazywane Państwa będą dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem tych osób trzecich, których interwencja jest niezbędna do prawidłowego zarządzania świadczonymi usługami (firmy transportowe, instytucje finansowe, itp.).

Ponadto, Państwa dane mogą zostać ujawnione organom i władzom publicznym (administracyjnym lub sądowym) w przypadkach, w których jest to przewidziane przepisami prawa.

6. PRAWA
Jakie są Państwa prawa podczas udostępniania nam danych osobowych i jak mogą z Państwo nich skorzystać?
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, do ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W pewnych okolicznościach będą Państwo mogli zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych. W takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, będą Państwo mogli sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. BIMBA Y LOLA zaprzestanie przetwarzania Państwa danych, z wyjątkiem nadrzędnych względów prawnych lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

W ten sam sposób mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, jak również do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o pisemny kontakt z adresu e-mail, którego użyłeś/aś do utworzenia konta bimbaylola.com na nasz adres e-mail: lopd@bimbaylola.com lub na nasz adres pocztowy: BIMBA Y LOLA, S.L., Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, nave D13 (36315 – Vigo – Hiszpania).

Na koniec informujemy, że w sprawie wszelkich roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z hiszpańskim Urzędem Ochrony Danych oraz innymi właściwymi organami publicznymi.

7. POLITYKA COOKIE
Przeglądanie stron internetowych (pliki cookie)
Ta strona internetowa www.bimbaylola.com (zwana dalej "bimbaylola.com"), własność BIMBA Y LOLA, S.L., używa własnych i obcych plików cookie do zbierania informacji na temat korzystania z witryny w celu dostosowania przeglądania i poprawy naszych usług. Zgodnie z obowiązkami określonymi w sekcji drugiej art. 22 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, celem niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie jest dostarczenie informacji na temat wspomnianych plików cookie, aby mogli Państwo decydować o ich zarządzaniu i wykorzystywaniu.

Niezbędne pliki cookie
BIMBA Y LOLA wykorzystuje niezbędne do działania bimbaylola.com pliki cookie do użytku wewnętrznego, w tym te, które umożliwiają uwierzytelnianie lub utrzymanie sesji zarejestrowanego użytkownika podczas przeglądania strony. Wyłączenie tych plików cookie uniemożliwia poprawne działanie niektórych funkcji na stronie bimbaylola.com

Cookies_Consent (Wyskakujące okienko z prośbą o akceptację plików cookie)
Dyndata (Koszyk)
Store (Aby ustalić rynek odwiedzającego stronę)
Frontend, Frontend_cid (Login użytkownika)
Customer_Group (Grupa, do której należy użytkownik)

Analityczne pliki cookie
BIMBA Y LOLA wykorzystuje analityczne pliki cookie do zbierania statystyk dotyczących aktywności użytkownika na stronie bimbaylola.com oraz ogólnej aktywności na stronie. Zebrane informacje pozwalają na optymalne przeglądanie strony i gwarantują najlepszą obsługę użytkownika.

GOOGLE ANALYTICS: GOOGLE | https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage?hl=es
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/tag-manager/
YOUTUBE: GOOGLE

Reklamowe pliki cookie
Są to pliki cookie zazwyczaj przechowywane przez strony trzecie, które zarządzają powierzchniami reklamowymi, które użytkownicy oglądają po wejściu na stronę bimbaylola.com. Te pliki cookie umożliwiają nam mierzenie skuteczności naszych kampanii internetowych, dostarczanie użytkownikowi odpowiednich informacji, oferowanie treści reklamowych zgodnych z jego preferencjami oraz ograniczanie liczby reklam kierowanych do każdego użytkownika.

DOUBLECLICK: GOOGLE | https://www.google.es/intl/es/doubleclick/
GOOGLE TAG MANAGER: GOOGLE
FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/

Pliki cookie sieci społecznościowych
Niektóre sieci społeczne, takie jak Facebook lub strony internetowe i usługi osób trzecich oferują reklamodawcom możliwość rozwijania spersonalizowanych grup odbiorców w ich własnych środowiskach użytkowników wspomnianych sieci, stron internetowych lub usług, którzy odwiedzają bimbaylola.com

Dzięki temu reklamodawcy mogą bezpośrednio oddziaływać na użytkowników w środowisku tych podmiotów trzecich, oferując informacje, promocje i treści reklamowe odpowiadające zainteresowaniom użytkowników:

FACEBOOK: FACEBOOK | https://www.facebook.com/policies/cookies/
GOOGLE: GOOGLE
YOUTUBE: GOOGLE | https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/enterprise/

Dezaktywacja i usuwanie plików cookie
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie i w razie potrzeby je usuwała. Jednakże, wybierając taką konfigurację, użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych części bimbaylola.com lub może nie być w stanie korzystać z jednej lub więcej usług BIMBA Y LOLA. Jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały skonfigurowane tak, aby odrzucać pliki cookie, system będzie wytwarzał pliki cookie za każdym razem, gdy użytkownik wejdzie na bimbaylola.com

Użytkownik może w każdej chwili ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie z bimbaylola.com. W tym celu użytkownik musi zmodyfikować ustawienia przeglądarki dotyczące stosowania plików cookie poprzez menu "Preferencje", "Opcje" lub "Narzędzia" (nazwy menu lub sposób dostępu do opcji plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki). Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach, zalecamy zapoznanie się z poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies (usuwanie plików cookie) i https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia (blokowanie plików cookie)
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

BIMBA Y LOLA, S.L zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki Cookie w wyniku zmiany przepisów prawa lub w związku ze zmianą ich konfiguracji. Z tego powodu zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej polityki w celu uzyskania odpowiednich informacji o tym, jak używamy plików cookie i do jakich celów je wykorzystujemy.

23. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO

Korzystanie z naszej strony internetowej oraz umowy na zakup produktów za pośrednictwem strony internetowej będą podlegać ustawodawstwu hiszpańskiemu.

Wszelkie spory wynikające w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub z wyżej wymienionych umów będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów hiszpańskich.

Jeśli zawierają Państwo umowę w charakterze konsumenta, ta klauzula nie będzie miała wpływu na Państwa prawa wynikające z obowiązującego ustawodawstwa.

Niniejszym informujemy o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, do której konsumenci mogą się zwrócić w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z zakupami on-line na stronie bimbaylola.com. Dostęp do tej platformy można uzyskać za pośrednictwem następującego linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Mogą również Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego, aby kierować do nas wszelkie zapytania lub skargi.